torstai 10. toukokuuta 2018

Mitä jos?

Miettisimme säästöjen tilalle muuta. Kehittäisimme toimintaamme enemmän ulospäin suuntautuvaksi? Myyntiin, markkinointiin ja näkyvyyteen.Muutaman esimerkin voisin tähän heittää.

Mitä jos, kartoitetaan loma-asuntojen omistajat, joilla olisi kiinnostusta muuttaa loma-asumisen ”status” vakituisen asumisen muotoon ja sen jälkeen ryhdyttäisiin selvittämään, miten se kunkin kohdalla lain puitteissa voitaisiin mahdollistaa.

Mitä jos, myydään lisämaata halukkaille, joilla oman tonttinsa rajanaapurina on joutilasta kaupungin maa-aluetta. Nämä maa-alueet ovat usein kaupungille merkityksettömiä, mutta asukkaalle tai yrittäjälle suuressa merkityksessä ja näin saataisiin nämäkin alueet muutettua rahaksi.

Mitä jos, tehdään Myllymäen teollisuusalueiden tonttimyynnistä sellainen kampanja, ettei moista ole suomessa nähty.

Mitä jos, rakennetaan tai etsitään grynderi, joka rakentaisi Myllymäkeen pk-yritysten vastaanottohallin. Tällä hetkellä yritykset painaa kaasua Jämsän kohdalla, koska minkäänlaisia yritystiloja meiltä ei löydy.

Mitä jos, kaavoitetaan Himoksen alue niin ja tehdään sellaiset sopimukset, että kaikilla alueen toimijoilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Olkoon sukunimi sitten Järvinen, Virtanen, Ojala, Stenlund tai Salminen.

Sitten vielä muutama kysymys:

- Näkyykö meidän päätöksenteossa YRVA? Eli yritysvaikutusten arviointi, jonka tulisi ohjata kaikkea tekemistämme. Voin vastata, EI NÄY!!!

- Nyt kun Jämsekin toiminta on puristettu hyvin ahtaalle, niin kysyn, saako Jämsek keskittyä ja panostaa toimintaansa heidän ydinosaamiseensa vai heitetäänkö sinne tehtäviä, jotka sinne ei kuulu tai joita voisi joku muu tehdä.

Lopuksi. Jos emme edes itse usko tekemiseemme ja mahdollisuuksiimme, on peli kyllä hyvin pitkälti pelattu. Minä uskon.

Seija El Sayed

Ei kommentteja: