tiistai 23. syyskuuta 2008

Imua ja vetovoimaa Jämsän seudulle !

Nyt tarvitaan yhteistyökykyä, kimppahenkistä talkoovoimaa ja ennenkaikkea poliittista tahtoa (se kuitenkin on kaiken vartijana), että saadaan Uusi Jämsä kilpailu- ja imukykyiseksi kaupungiksi.

Täytyy löytää ne puuttuvat ”korkit” vuotaviin reikiin, että pysytään pinnalla ja ennenkaikkea päästään kuivalle maalle. Emme kai jämsänseudulla halua olla kuin vuotavassa laivassa.

Olemassa olevien yrittäjien/ yritysten tukeminen ja kannustaminen tulisi olla kaikkien päättäjien, virkamiesten ja kuntalaisten yhteinen tahto. Ei ole kenenkään etu, jos yrityksissä pistetään hanskat tiskiin ja lankut oviin. Vaikkakin kateus ja vahingonilo tuntuu olevan meissä suomalaisissa kiinni kuin tauti.

Menestyvät yritykset ja hyvät palvelut houkuttelevat paikkakunnalle uusia yrittäjiä ja asukkaita sekä ennenkaikkea luovat uusia työpaikkoja → kohentuneet verotulot korjaavat taloutta ja antavat pelivaraa asukkaiden parhaaksi.

Kaupungin ydintoiminnan ulkopuolisia ns. tukitoimia voitaisiin enemmän ulkoistaa ja antaa yksityisyrittäjille, näin kaupunki voisi keskittyä tuottamaan ja kehittämään ydintoimintaansa peruspalveluita.

Myös kaupunkia tulisi viedä eteenpäin ja johtaa samoin kuin menestyvää yritystä, jonka tunnusmerkkejä ovat mielestäni mm. aktiivisuus, tehokkuus, osaaminen, markkinointi, tiimi/yhteistyö, moniammatillisuus ja työntekijöiden hyvinvointi. Myös vastuu ja vastuun kantaminen tekemisistä on sekä virkamiesten että luottamusmiesten syytä muistaa.

Vuotavaa laivaa ei voi lastata ja lähettää matkaan.

Seija El Sayed
uusijamsa.fi

tiistai 16. syyskuuta 2008

UUSI JÄMSÄ 2009

Ajatuksiani, minulle ehkä tärkeimmästä asiasta koskien tulevaa uutta Jämsää.

Avoimuus ja rehellisyys kuntalaisia ja kaupungin henkilökuntaa kohtaan on vaaliteemojeni listalla ykkösenä.

Kahden ”viha-rakkaus” suhteessa elävän kaupungin yhdistyminen ja suuret rakennemuutokset varmasti herättävät asukkaissa epävarmuutta ja pelkoakin. Siihen paras lääke on avoin ja rehellinen tiedottaminen, jolla myös ansaitaan kuntalaisten luottamus. Näin lisätään tietoisuutta tulevista muutoksista.

Toivon, että kaupunki laatii virallisen tiedottamissuunnitelman, sen avulla annetaan todellinen ja selkeä kuva kunnasta ->tosiasioita ei voi muuttaa tiedottamalla. Kuntalaisten tulee tietää miten ja missä esim. valmisteltavista/ vireillä olevista asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä, sekä virkamiehille että päättäjille.

Asukkaiden oma aktiivisuus on tietysti kaiken a&o. Myös kuntalaiset voivat tehdä aloitteita valtuustolle.

Luottamus- /ja virkamiesten suhde kuntalaisiin vaikuttaa todella paljon kaupunkikuvaan ja kaupungin imagoon.

Asioiden kertominen puolitotuuksina on mielestäni hyvin lähellä epärehellisyyttä.


Seija El Sayed

uusijamsa.fi