tiistai 16. syyskuuta 2008

UUSI JÄMSÄ 2009

Ajatuksiani, minulle ehkä tärkeimmästä asiasta koskien tulevaa uutta Jämsää.

Avoimuus ja rehellisyys kuntalaisia ja kaupungin henkilökuntaa kohtaan on vaaliteemojeni listalla ykkösenä.

Kahden ”viha-rakkaus” suhteessa elävän kaupungin yhdistyminen ja suuret rakennemuutokset varmasti herättävät asukkaissa epävarmuutta ja pelkoakin. Siihen paras lääke on avoin ja rehellinen tiedottaminen, jolla myös ansaitaan kuntalaisten luottamus. Näin lisätään tietoisuutta tulevista muutoksista.

Toivon, että kaupunki laatii virallisen tiedottamissuunnitelman, sen avulla annetaan todellinen ja selkeä kuva kunnasta ->tosiasioita ei voi muuttaa tiedottamalla. Kuntalaisten tulee tietää miten ja missä esim. valmisteltavista/ vireillä olevista asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä, sekä virkamiehille että päättäjille.

Asukkaiden oma aktiivisuus on tietysti kaiken a&o. Myös kuntalaiset voivat tehdä aloitteita valtuustolle.

Luottamus- /ja virkamiesten suhde kuntalaisiin vaikuttaa todella paljon kaupunkikuvaan ja kaupungin imagoon.

Asioiden kertominen puolitotuuksina on mielestäni hyvin lähellä epärehellisyyttä.


Seija El Sayed

uusijamsa.fi

Ei kommentteja: